პალატი

მიმდინარე განცხადებები

HR ასისტენტი
რუსთავი
სტარტი
30 მარ - 14 აპრ
სტარტი
ავტომატური სისტემების ინჟინერი/კიპელი
რუსთავი
სტარტი
30 მარ - 9 აპრ
სტარტი
ტექნიკური დირექტორი
რუსთავი
სტარტი
30 მარ - 9 აპრ
სტარტი
ელექტრიკოსი
რუსთავი
სტარტი
30 მარ - 9 აპრ
სტარტი
საბაჟო დეკლარანტი
რუსთავი
სტარტი
22 მარ - 6 აპრ
სტარტი