აუთსორსინგი

დასაქმების სააგენტო ეიჩარი არის წამყვანი კომპანია საქართველოში HR აუთსორსინგ სერვისების მიმართულებით 2008 წლიდან.

ჩვენ გვაქვს მრავალწლიანი გამოცდილება HR აუთსორსინგში, მომსახურებას ვუწევთ როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ კომპანიებს ბიზნეს სექტორის სხვადასხვა სფეროდან.

ჩვენ ვთავაზობთ კომპანიებს მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით: კადრების შერჩევა, დაქირავება, სახელფასო ფაილების ადმინისტრირება, შრომითი დოკუმენტაციის წარმოება, შინაგანაწესის შექმნა, ვუზრუნველყოფთ სხვადასხვა სახის პროცედურების წარმოებას ადგილობრივ შრომით კანონმდელბლობასთან შესაბამისობაში.

ჩვენი სერვისები მოიცავს:

  • სახელფასო ფაილების ადმინისტრირებას
  • შვებულებების, დასვენების დღეებისა და ავადმყოფობის დღეების კალკულაციას
  • გადასახადების კალკულაციას
  • შრომითი ხელშეკრულებების ადმინისტრირებას
  • კადრების პირადი საქმეების ადმინისტრირებას
  • კადრების შერჩევა და დაქირავებას
  • სახელფასო ფაილების მომზადებას
  • მივლინებებისა და ხარჯების მენეჯმენტს
  • კადრების ბენეფიტების: დაზღვევის, საწვავის, ტელეფონის, ბიზნეს ბარათებისა და სხვ. ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტს
  • სხვა მომსახურებები ბიზნეს საჭროებიდან გამომდინარე, მაგალითად: ოფისის ქირისა და კომუნალური გადასახადების მენეჯმენტს

კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად მზად ვართ გავწიოთ სხვა ნებისმიერი HR-თან დაკავშირებული მომსახურებაც.

დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: +995 571 27 43 55; +995 577 79 60 12