G&A GROUP

მიმდინარე განცხადებები

რეალიზაციის ოპერატორი სამაცივრე საწყობში
თბილისი
სტარტი
22 მარ - 21 აპრ
სტარტი
გაყიდვების აგენტი / პრისეილერი
ბათუმი
სტარტი
22 მარ - 21 აპრ
სტარტი
საწარმოს საწყობის მენეჯერი
თბილისი
სტარტი
21 მარ - 20 აპრ
სტარტი
გაყიდვების აგენტი / პრისეილერი
თბილისი
სტარტი
21 მარ - 20 აპრ
სტარტი
სამეგრელოს რეგიონში გაყიდვების აგენტი / პრისეილერი
ზუგდიდი, აბაშა, სხვა
სტარტი
21 მარ - 20 აპრ
სტარტი
გაყიდვების აგენტი / პრისეილერი
ქუთაისი
სტარტი
21 მარ - 20 აპრ
სტარტი
მძღოლ-ექსპედიტორი
ბათუმი
სტარტი
20 მარ - 19 აპრ
სტარტი
დასუფთავების თანამშრომელი
თბილისი
სტარტი
20 მარ - 13 აპრ
სტარტი
მრეცხავი
თბილისი
სტარტი
20 მარ - 13 აპრ
სტარტი
გაყიდვების აგენტი / პრისეილერი
რუსთავი
სტარტი
20 მარ - 13 აპრ
სტარტი
გაყიდვების აგენტი / პრისეილერი
თბილისი
სტარტი
20 მარ - 13 აპრ
სტარტი
ხარისხის კონტროლის მენეჯერი
თბილისი
სტარტი
23 მარ - 12 აპრ
სტარტი
მძღოლ-ექსპედიტორი
თბილისი
სტარტი
23 მარ - 12 აპრ
სტარტი
რეალიზაციის ოპერატორი სამაცივრე საწყობში
თბილისი
სტარტი
17 მარ - 16 აპრ
სტარტი
ობიექტის დარაჯი
ფოთი
სტარტი
27 თებ - 29 მარ
სტარტი
საწყობ-მაცივრის მუშა
ფოთი
სტარტი
27 თებ - 29 მარ
სტარტი
სამეგრელოში გაყიდვების აგენტი / პრისეილერი
ზუგდიდი, სენაკი, აბაშა, სხვა
სტარტი
27 თებ - 29 მარ
სტარტი
საწყობის მენეჯერი
ფოთი
სტარტი
24 თებ - 26 მარ
სტარტი
გაყიდვების სუპერვაიზერი
თბილისი
სტარტი
24 თებ - 26 მარ
სტარტი