თბილისი ენერჯი

www.te.ge/
ვებ გვერდი
www.te.ge/

შპს “თბილისი ენერჯი'', საქართველოს დედაქალაქ თბილისს უზრუნველყოფს და ამარაგებს ბუნებრივი აირით.

შპს “თბილისი ენერჯი'', საქართველოს დედაქალაქ თბილისს უზრუნველყოფს და ამარაგებს ბუნებრივი აირით.

მიმდინარე განცხადებები

დამტკიცების სამსახურის მეტექპირობე
თბილისი
სტანდარტი
25 ნოე - 10 დეკ
სტანდარტი
ელექტრო შემდუღებელი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი
აირშემდუღებელი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი
მომსახურების ცენტრის აღმრიცხველი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი
ცენტრალური სადისპეტჩეროს დისპეტჩერი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი
მომსახურების ცენტრის ტექნიკოსი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი
მომსახურების ცენტრის კონტროლიორი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი
სწრაფი რეაგირების სამსახურის (114) ზეინკალი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი
პირველადი ჩართვის სამსახურის ზეინკალი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი
სასწავლო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი
თბილისი
სტანდარტი
24 ნოე - 9 დეკ
სტანდარტი