CV ყუთი

თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია საქართველოში
გსურთ ამ კომპანიაში მუშაობა?
  • თქვენი CV/პროფილი მოხვდება კომპანიის "CV ყუთში"  რაც გაძლევთ მეტ შანსს რომ  თქვენი CV ნახოს კომპანიამ
  • თქვენი CV/პროფილს ექნება  CV ყუთის ნიშანი რეზიუმეების ძიების გვერდზე და შესაბამისად იქნება გამორჩეული  CV-ების ონლაინ მონაცემთა ბაზაში
  • CV-ის დატოვებით თქვენ გამოხატავთ თქვენს ინტერესს კომპანიის მიმართ და ეს მიანიშნებს კომპანიას, რომ თქვენ მოტივირებული ხართ მათთან მუშაობით
  • როდესაც თქვენ განაახლებთ თქვენს  CV/პროფილს, კომპანიას ექნება შესაძლებლობა ნახოს თქვენი განახლებული  CV

თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია საქართველოში

თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია საქართველოში- გურთიადი 1999 წელს თბილისში დაარსდა.
დაარსების დღიდან, ასოციაციის მთავარი მიზანია ქართველი და თურქი ბიზნესმენების ერთმანეთთან დაკავშირება, მათ შორის თანამშრომლობის დამყარებაში წვლილის შეტანა, საქართველოში ინვესტირების შესაძლებლობების შესახებ შეხვედრების გამართვა და ბიზნეს სექტორში არსებული სიახლეების მიდევნებაა.
გურთიადი მშენებლობის, საბანკო, საადვოკატო, ვაჭრობის, ტურიზმის, კვების, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის სექტორში მოღვაწე 80 კომპანიას აერთიანებს.
ასოციაციის მისიაა დავგეგმოთ საქმიანობა იმგვარად, რომ წვლილი შევიტანოთ თურქეთ-საქართველოს შორის უკვე არსებულ ურთიერთობებში, შევქმნათ პლატფორმა, სადაც ორივე ქვეყნის ბიზნესმენები მონაწილეობას მიიღებენ იდეების შექმნა-ჩამოყალიბებაში, ვიმოქმედოთ გამჭვირვალე მმართველობის პრინციპების შესაბამისად და მივაწოდოთ ჩვენს წევრებს ამომწურავი ინფორმაცია ყველა სახის საქმიანობაზე და ასევე უზრუნველვყოთ მათი თანამონაწილეობა. ამასთანავე დავამყაროთ ურთიერთობები საქართველოში მოღვაწე მაღალკვალიფიციურ, ახალ წევრებთან და მათი შემოერთებით უზრუნველვყოთ ორგანიზაციის გაფართოება.
ხედვა: ჩვენი მიზანია ვიყოთ ასოციაცია, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის ძირითადი საფუძვლების შესაბამისად, სამართლებრივი რეგულაციებისა და ასოციაციის წესდების ფარგლებში იმოქმედებს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენი სურვილია, უწყვეტი ინსტიტუციონალური განვითარების და წევრთა კმაყოფილების საფუძველზე, ბიზნესმენთა ლიდერობის მახასიათებლების, სოციალური პასუხისმგებლობებისა და სოლიდარობის სულისკვეთება განვავითაროთ და ასოციაციის საქმიანობითა და მის მიერ შესაბამისი პლატფორმების ჩამოყალიბებით, საქართველო-თურქეთს შორის უკვე არსებულ ურთერთობებში, სხვა ქვეყნებისთვისაც, სამაგალითო წვლილი შევიტანოთ.

Gürcistan Türk İş İnsanları Derneği- GÜRTİAD 1999 yılında Tiflis’te kurulmuştur.
Kurulduğu günden beri, Derneğin genel amacı Türk ve Gürcü iş insanlarını buluşturmak, aralarında işbirliği kurmak, Gürcistan’daki yatırım fırsatlarına dair görüşmelerde bulunmak ve iş sektöründeki yenilikleri takip etmektir.
GÜRTİAD’ın inşaat; bankacılık; avukatlık; ticaret; turizm; gıda; tarım ve imalat dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 80 üyesi bulunmaktadır.
Misyonumuz; çalışmalarımızı Gürcistan ve Türkiye ilişkilerine katkı sağlayacak şekilde planlamak, her iki ülke iş insanlarına fikir üretiminde pay sahibi oldukları bir platform oluşturmak, şeffaf yönetim tarzı ile yapılacak her türlü çalışmadan üyelerimizi haberdar ederek katılımcı olmalarını sağlamak, Gürcistan’da faaliyet gösteren nitelikli yeni üyelere ulaşarak büyümektir.
Vizyonumuz; Gürcistan Kanunlarının temel esaslarına bağlı kalarak yasal düzenlemeler ve dernek tüzüğü çerçevesinde, bir sivil toplum örgütü olmak bilinciyle, sürekli kurumsal gelişimi ve üye memnuniyetini esas alarak, iş insanlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek ve diğer ülke ilişkilerine örnek teşkil edecek Gürcistan ve Türkiye ilişkileri için katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapan ve uygun platformlar oluşturan bir dernek olmaktır.

თურქ ბიზნესმენთა ასოციაცია საქართველოში- გურთიადი 1999 წელს თბილისში დაარსდა.
დაარსების დღიდან, ასოციაციის მთავარი მიზანია ქართველი და თურქი ბიზნესმენების ერთმანეთთან დაკავშირება, მათ შორის თანამშრომლობის დამყარებაში წვლილის შეტანა, საქართველოში ინვესტირების შესაძლებლობების შესახებ შეხვედრების გამართვა და ბიზნეს სექტორში არსებული სიახლეების მიდევნებაა.
გურთიადი მშენებლობის, საბანკო, საადვოკატო, ვაჭრობის, ტურიზმის, კვების, სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის სექტორში მოღვაწე 80 კომ...