კალათა გროუპ

www,kalatagroup.com
სექტორი
სოფლის მეურნეობა და აგრობიზნესი
ვებ გვერდი
www,kalatagroup.com

კომპანია კალათა გრუპი წარმოადგენს აგტექ კომპანიას, რომელიც სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მომსახურებასა და პროდუქტებს სთავაზობს იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს რომლებსაც გამოარჩევს თანამედროვე ტექნოლოგიური გადაწყვეტა.

კომპანია კალათა გრუპი წარმოადგენს აგტექ კომპანიას, რომელიც სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მომსახურებასა და პროდუქტებს სთავაზობს იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს რომლებსაც გამოარჩევს თანამედროვე ტექნოლოგიური გადაწყვეტა.

მიმდინარე განცხადებები

ღვინის მაღაზიის კონსულტანტი
თბილისი
სტანდარტი
1 მარ - 13 მარ
სტანდარტი