აღმშენებლობა

www.agm.ge
სექტორი
მშენებლობა
ვებ გვერდი
www.agm.ge

შპს აღმშენებლობა უკვე 25 წელია სამშენებლო მეტალის ერთერთი უმსხვილესი იმპორტიორია დასავლეთ საქართველოში.

შპს აღმშენებლობა უკვე 25 წელია სამშენებლო მეტალის ერთერთი უმსხვილესი იმპორტიორია დასავლეთ საქართველოში.