ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო., ფილიალი

სექტორი
მშენებლობა