გერმანული ჰოსპიტალი

www.hgh.ge
სექტორი
ჯანდაცვა/მედიცინა
ვებ გვერდი
www.hgh.ge

გერმანული ჰოსპიტალი ქართველ პაციენტებს სთავაზობს მკურნალობას უახლესი და თანამედროვე სტანდარტებით. კლინიკის სამედიცინო საბჭო შედგება გერმანიის წამყვანი პროფესორებისგან. - Prof. Peter Henningsen, Prof. Karl Bernhard Meyer, Prof. Mall Volker, Prof. Christian Peschel. პროფესიონალი ექიმები, უახლესი აპარატურა, თანამედროვე სისტემები - ეს არის გერმანული ჰოსპიტლის სტანდარტები.

გერმანული ჰოსპიტალი ქართველ პაციენტებს სთავაზობს მკურნალობას უახლესი და თანამედროვე სტანდარტებით. კლინიკის სამედიცინო საბჭო შედგება გერმანიის წამყვანი პროფესორებისგან. - Prof. Peter Henningsen, Prof. Karl Bernhard Meyer, Prof. Mall Volker, Prof. Christian Peschel. პროფესიონალი ექიმები, უახლესი აპარატურა, თანამედროვე სისტემები - ეს არის გერმანული ჰოსპიტლის სტანდარტები.