თელიანი ველი

www.telianivalley.com/intro.php
ვებ გვერდი
www.telianivalley.com/intro.php

ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანია.

ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანია.