სადისტრიბუციო კომპანია ბესთ გრუპი

სექტორი
დისტრიბუცია

შპს " ბესთ გრუპ"-ი , კომპანია რომელიც ახდენს ობიექტების მომარაგებას საკვები პროდუქტებით ( საკონდიტრო და სნეკები ) . 6000 მდე ობიექტს ემსახურება: დას. საქართველოში  7 თანამშრომელი და აღ. საქართველოსი 14 თანამშრომელი. ვიზიტი კვირაში ერთხელ.

შპს " ბესთ გრუპ"-ი , კომპანია რომელიც ახდენს ობიექტების მომარაგებას საკვები პროდუქტებით ( საკონდიტრო და სნეკები ) . 6000 მდე ობიექტს ემსახურება: დას. საქართველოში  7 თანამშრომელი და აღ. საქართველოსი 14 თანამშრომელი. ვიზიტი კვირაში ერთხელ.