იორ დრაგზ ფარმა

www.yourdrugs.net
სექტორი
ჯანდაცვა/მედიცინა
ვებ გვერდი
www.yourdrugs.net

ძირითად აქტივობები - ფარმაცევტული პროდუქტებით, აქტიური ფრამაცევტული ინგრედიენტებით და სამედიცინო მასალებით საერთაშორისო ვაჭრობა, ექსპორტი, რე ექსპორტი, კონტრაქტით წარმოება.

ძირითად აქტივობები - ფარმაცევტული პროდუქტებით, აქტიური ფრამაცევტული ინგრედიენტებით და სამედიცინო მასალებით საერთაშორისო ვაჭრობა, ექსპორტი, რე ექსპორტი, კონტრაქტით წარმოება.

მიმდინარე განცხადებები