ქართული კრედიტი

georgiancredit.ge/
ვებ გვერდი
georgiancredit.ge/

სს მისო „ქართული კრედიტი“ დაფუძნდა2006 წელს და მას შემდეგ წარმატებით უნქციონირებს ქართულ ფინანსურ ბაზარზე.

დღეისათვის „ქართული კრედიტი“ საქართველოს მასშტაბით არსებული 7 ფილიალის საშუალებით საფინანსო მომსახურებას სთავაზობს მიკრო და მცირე მეწარმეებს / საწარმოებს და საოჯახო მეურნეობებს.

კომპანია ქართული კრედიტის მიერ ხშირად გამოცხადებული პოზიციებია:

  • საკრედიტო ექსპერტი
  • უმცროსი საკრედიტო ექსპერტი

სს მისო „ქართული კრედიტი“ დაფუძნდა2006 წელს და მას შემდეგ წარმ...