ლიდერპლასტი

ერთჯერადი მოხმარების ჭურჭლის და შესაფუთი მასალის მწარმოებელი ქარხანა.

ერთჯერადი მოხმარების ჭურჭლის და შესაფუთი მასალის მწარმოებელი ქარხანა.