შავი ზღვის ტერმინალი

ყულევის საზღვაო ტერმინალის მტავარი ფუნქციაა - ნავთობის და ნავთობ პროდუქტების გადაზიდვა. ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით იგი მიეკუთვნება - გადამტვირთავ ტერმინალს; სატრანსპორტო კავშირის მიხედვით - სარკინიგზო-საზღვაო ტერმინალს; საქონლის წლიური ბრუნვის მიხედვით - პირველი კლასის ტერმინალს; საწყობის საერთო ტევადობის მიხედვით - პირველი კატეგორიის საწყობს.

ყულევის საზღვაო ტერმინალის მტავარი ფუნქციაა - ნავთობის და ნავთობ პროდუქტების გადაზიდვა. ფუნქციონალური დანიშნულების მიხედვით იგი მიეკუთვნება - გადამტვირთავ ტერმინალს; სატრანსპორტო კავშირის მიხედვით - სარკინიგზო-საზღვაო ტერმინალს; საქონლის წლიური ბრუნვის მიხედვით - პირველი კლასის ტერმინალს; საწყობის საერთო ტევადობის მიხედვით - პირველი კატეგორიის საწყობს.

მიმდინარე განცხადებები

Fleet Coordinator
ხობი
5 აგვ - 18 აგვ
5 აგვ
სტანდარტი