სადაზღვევო კომპანია ალდაგი

ალდაგი 1990 წლიდან პირველი სადაზღვევო კომპანიაა, რომელიც ქმნის დაზღვევის კულტურას საქართველოში. ალდაგი საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის 32%-იან წილს ფლობს და კორპორატიულ და საცალო მომხმარებლებს ქონების რისკების დაზღვევასთან დაკავშირებულ მრავალფეროვან მომსახურებას სთავაზობს.

სადაზღვევო კომპანია ალდაგში დასაქმება საინტერესო და რაც მთავარია სტაბილურია, რასაც წლების განმავლობაში დაგროვებული გამოცდილება და ძლიერი კორპორატიული კულტურა განაპირობებს.

ალდაგი 1990 წლიდან პირველი სადაზღვევო კომპანიაა, რომელიც ქმნის დაზღვევის კულტურას საქართველოში. ალდაგი საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის 32%-იან წილს ფლობს და კორპორატიულ და საცალო მომხმარებლებს ქონების რისკების დაზღვევასთან დაკავშირებულ მრავალფეროვან მომსახურებას სთავაზობს.

სადაზღვევო კომპანია ალდაგში დასაქმება საინტერესო და რაც მთავარია სტაბილურია, რასაც წლების განმავლობაში დაგროვებული გამოცდილება და ძლიერი კორპორატიული კულტურა განაპირობებს.

მიმდინარე განცხადებები