ღია კონკურსი ბიოლოგია/ფიზიოლოგის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 14 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
აკადემიური კონკურსი-სამართლის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 14 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
აკადემიური კონკურსი - მარკეტინგის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 14 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
აკადემიური კონკურსი - ჟურნალისტიკის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 14 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
აკადემიური კონკურსი - ტურიზმის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 14 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
აკადემიური კონკურსი - ფსიქოლოგიის მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 14 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
აკადემიური კონკურსი - ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 14 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
ტენდერი წიგნების შესყიდვაზე კავკასიის უნივერსიტეტი კავკასიის უნივერსიტეტი 22 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
ტენდერი / საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ლომისი 20 ივნ - 27 ივნ
თბილისი, მცხეთა, სხვა
ტენდერი / უჟანგი ცილინდრულ-კონუსური ავზების გაყიდვა ლომისი 19 ივნ - 10 ივლ
თბილისი, მცხეთა
DCFTA Policy Papers on New Approach Directives Deloitte Consulting Overseas Projects 18 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
Support the development of Digital Educational Resources for Children of Elementary School Unicef Unicef 15 ივნ - 05 ივლ
თბილისი
ტენდერი სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვაზე ტერაბანკი ტერაბანკი 15 ივნ - 25 ივნ
თბილისი
Penetration Tests / Request for Proposal ფინკა ბანკი საქართველო ფინკა ბანკი საქართველო 15 ივნ - 26 ივნ
თბილისი
ტენდერი-ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის სისტემის განვითარების მხარდაჭერა Unicef Unicef 08 ივნ - 07 ივლ
თბილისი
მოთხოვნა აუდიტორული მომსახურებზე ქუთაისში ლიბრა ქუთაისში ლიბრა ქუთაისში 08 ივნ - 07 ივლ
ქუთაისი
ტენდერი საბანაკე მომსახურებით მიწოდებაზე დაბა ყაზბეგში ახალგაზრდული ხედვა კახეთი 22 ივნ - 28 ივნ
ყაზბეგი
ტენდერი ტრენერთა ჯგუფის მომსახურების მიწოდებაზე ახალგაზრდული ხედვა კახეთი 22 ივნ - 28 ივნ
თელავი