სამმხრივი მიმართულების კვლევითი ინსტიტუტის ფილიალი