სასტუმრო სპა-რესორტი

  26 აპრ - 25 მაის
ქუთაისი, წყალტუბო
  19 აპრ - 18 მაის
ქუთაისი, წყალტუბო