კოპალა მარკეტი

  18 ოქტ - 11 ნოემ
თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი
  10 ოქტ - 03 ნოემ
თბილისი, ქუთაისი
  10 ოქტ - 03 ნოემ
თბილისი, ბათუმი
  10 ოქტ - 03 ნოემ
თბილისი
  07 ოქტ - 31 ოქტ
ქუთაისი
  07 ოქტ - 31 ოქტ
ქუთაისი
  07 ოქტ - 31 ოქტ
ზუგდიდი
  07 ოქტ - 31 ოქტ
ზუგდიდი