საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი

  16 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი, გორი, ქუთაისი