რონდელის ფონდი

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (რონდელის ფონდი), რომელიც 1998 წელს დაარსდა, არის პოლიტიკის ანალიზის დამოუკიდებელი, არამომგებიანი ცენტრი, რომელიც მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს საქართველოში საჯარო პოლიტიკის გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გაუმჯობესებას კვლევისა და ანალიზის, პოლიტიკის განმსაზღვრელების და პოლიტიკის ანალიტიკოსების ტრენინგების და 21-ე საუკუნეში საქართველოს და კავკასიის რეგიონის წინაშე მდგომი საშინაო და საგარეო სტრატეგიული საკითხების შესახებ საჯარო განათლების უზრუნველყოფის გზით. 

  19 მაის - 10 ივნ
თბილისი
  19 მაის - 10 ივნ
თბილისი