ტრენინგების ცენტრი ინოვაციური განათლების სახლი IETC

ბავშვთა  ფსიქოლოგია - უფასო ტრენინგ-კურსი 09 ნოემ - 08 დეკ
თბილისი
პრობლემური ქცევის მართვა, ეფექტური კომუნიკაცია და ძალადობის პრევენცია ბავშვებში - უფასო კურსი 09 ნოემ - 08 დეკ
თბილისი
ინკლუზიური განათლების თეორიული და პრაქტიკული მეთოდოლოგია - ფსიქოლოგიის უფასო კურსი 09 ნოემ - 08 დეკ
თბილისი