როი ჯგუფი

ინდუსტრია: კონსალტინგი
თანამშრომელთა რაოდენობა: 0 - 10
ვებ–საიტი: www.roigroup.ge
ელ. ფოსტა: info@roigroup.ge

ROI – ეს არის საკონსულტაციო და პრაქტიკული ტრენინგების ცენტრი, რომელიც დაფუძნებულია 11 წლიან სამუშაო გამოცდილებაზე და პრაქტიკოს მენეჯერებზე დაყრდნობით. ჩვენი საქმიანობა მოიცავს ბიზნესთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საჭირო მიმართულებას, რომელიც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია საქმიანობის სწორად წარმართვისთვის. კერძოდ, ჩვენ შეგვიძლია მსმენელი დავაინტერესოდ იმ საკითხების პრაქტიკული შესწავლით, რომელიც მოიცავს ბიზნესის მართვის როგორც ტექნიკურ, ასევე ფსიქოლოგიურ მხარეს. ვიყენებთ ყველა შესაძლებლობას, წვლილი შევიტანოთ რეგიონალური განათლების და განვითარების ზრდაში.

https://www.roigroup.ge/about/