ემ ეს ჯგუფი

  30 ივნ - 29 ივლ
თბილისი
  22 ივნ - 21 ივლ
თბილისი
  22 ივნ - 21 ივლ
თბილისი
  22 ივნ - 21 ივლ
ბათუმი
  დღეს  - 04 აგვ
რუსთავი
  08 ივლ - 01 აგვ
თბილისი
  05 ივლ - 29 ივლ
თბილისი
  05 ივლ - 29 ივლ
ქუთაისი
  05 ივლ - 29 ივლ
თბილისი