კოფისტა

  13 სექ - 12 ოქტ
თბილისი
  02 სექ - 01 ოქტ
თბილისი
  28 სექ - 13 ოქტ
თბილისი
  27 სექ - 21 ოქტ
თბილისი
  21 სექ - 15 ოქტ
ქუთაისი
  20 სექ - 14 ოქტ
თბილისი
  19 სექ - 13 ოქტ
თბილისი
  15 სექ - 09 ოქტ
თბილისი
  13 სექ - 07 ოქტ
თბილისი
  08 სექ - 30 სექ
თბილისი
  08 სექ - 30 სექ
ქუთაისი