კინგსი საქართველო

ვებ–საიტი: http://kings.ge/page/kings-geo
მარკეტინგის გუნდის წევრი 05 ნოემ - 15 ნოემ
თბილისი