ორბი ჯგუფი

  დღეს  - 26 ნოემ
ბათუმი
  13 ოქტ - 11 ნოემ
ბათუმი
  13 ოქტ - 11 ნოემ
ბათუმი
  13 ოქტ - 11 ნოემ
ბათუმი
  12 ოქტ - 05 ნოემ
თელავი
  12 ოქტ - 05 ნოემ
რუსთავი
  12 ოქტ - 05 ნოემ
გორი
  12 ოქტ - 05 ნოემ
თბილისი
  12 ოქტ - 05 ნოემ
ზუგდიდი
  12 ოქტ - 05 ნოემ
ქუთაისი
  27 ოქტ - 25 ნოემ
ბათუმი
  13 ოქტ - 11 ნოემ
ბათუმი