ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი

ვებ–საიტი: http://bdc-academy.ge/
ელ. ფოსტა: bdc.academy@gmail.com
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი, გორი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი, გორი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი, გორი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი, გორი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი, გორი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი, გორი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი, გორი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი
  02 ოქტ - 26 ოქტ
თბილისი