ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი

ვებ–საიტი: http://bdc-academy.ge/
ელ. ფოსტა: bdc.academy@gmail.com
  06 ნოემ - 30 ნოემ
თბილისი
  06 ნოემ - 30 ნოემ
თბილისი, გორი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი, გორი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი, გორი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი, გორი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი, გორი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი, გორი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი, გორი
  05 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი, გორი