ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი

ვებ–საიტი: http://bdc-academy.ge/
ელ. ფოსტა: bdc.academy@gmail.com
  29 ნოემ - 28 დეკ
თბილისი, გორი
  29 ნოემ - 28 დეკ
თბილისი, გორი
  29 ნოემ - 28 დეკ
თბილისი, გორი
  29 ნოემ - 28 დეკ
თბილისი, გორი
  29 ნოემ - 28 დეკ
თბილისი, გორი