ტერასა ჯგუფი

ვებ–საიტი: http://thouse.ge/company/Terrassagroup

კომპანია დაარსდა 2015 წელს, ხოლო 2017 წელს განიცადა რებრენდინგი და დღესდღეობით სამშენებლო დეველოპერულ ბაზარზე თავი დაიმკვიდრა ტერასა ჯგუფის სახელით. 
კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური პროფესიონალებით, რომლებიც ქმნიან ხარისხიან პროდუქტს და ფეხდაფეხ მისდევენ თანამედროვე არქიტექტურისა და მშენებლობის ტენდენციებს. 
ტერასა ჯგუფი ბაზარზე შემოვიდა სრულიად ინოვატორული ხედვით, რაც მოიცავს არა მხოლოდ ხარიასხიან მშენებლობასა და პროექტირებას, არამედ მის აქტიურ ჩართულობას ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემოს შენარჩუნებასა და განვითარებაში.
კომპანიამ შეიმუშავა კონცეფცია, რომლითაც ყველა მის არსებულ და დაგეგმილ მშენებლობაზე, ზედა სართულის სრული სივრცე დაეთმობა დამატებით გამწვანების ზონას.
ეს არის ევროპაში უკვე კარგად აპრობირებული და დანერგილი მწვანე არქიტექტურის ტენდენცია, რომელიც იძლევა საშუალებას შევქმნათ დამატებითი ინფრასტრუქტურა. 

  07 აპრ - 06 მაის
თბილისი