MEDIATOR 24

კომპანია დაფუძნებულია 2017_ის 20 თებერვალს,კომპანია დაკავებულია მარკეტინგით,უწევს სხვადასხვაკომპანიებს პიარს და რეკლამას,ძირითადი საქმიანობა არის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე კომპანიების პიარი

  09 იან - 07 თებ
თბილისი