თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად/სამართლის  ფაკულტეტი 05 ნოემ - 04 დეკ
თბილისი