გლობალ ერთი

ინდუსტრია: ტელეკომუნიკაციები
თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50
ელ. ფოსტა: info@global-erty.net