თელიანი ველი

ვებ–საიტი: http://www.telianivalley.com/intro.php
ელ. ფოსტა: office@telianivalley.com

ღვინისა და სხვა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანია.