ორკინ საქართველო

ვებ–საიტი: http://www.orkin.ge/
ელ. ფოსტა: tina.amirejibi@orkin.ge