ავერსის კლინიკა

  27 ოქტ - 05 ნოემ
თბილისი
  27 ოქტ - 10 ნოემ
მარნეული
  23 ოქტ - 06 ნოემ
მარნეული
  23 ოქტ - 02 ნოემ
თბილისი
  20 ოქტ - დღეს
თბილისი
  14 ოქტ - 07 ნოემ
თელავი
  14 ოქტ - 07 ნოემ
მარნეული
  14 ოქტ - 07 ნოემ
მარნეული
  14 ოქტ - 07 ნოემ
თბილისი