ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

ვებ–საიტი: http://bntu.edu.ge/
  10 ნოემ - 09 დეკ
ბათუმი