კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია

ელ. ფოსტა: ctaedu.ge@gmail.com
  21 ივლ - 14 აგვ
თბილისი, გორი
  21 ივლ - 14 აგვ
თბილისი, გორი
  21 ივლ - 14 აგვ
თბილისი, გორი
  21 ივლ - 14 აგვ
თბილისი, გორი
  21 ივლ - 14 აგვ
თბილისი, გორი