ბრიტანულ-ქართული აკადემია

ასისტენტ მასწავლებელი 13 ნოემ - 12 დეკ
თბილისი
დაცვის უფროსი 05 ნოემ - 20 ნოემ
თბილისი