ბრიტანულ-ქართული აკადემია

ვებ–საიტი: http://bga.ge/ka/
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების/ისტის მასწავლებელი 06 დეკ - 25 დეკ
თბილისი
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის დამხმარე მასწავლებლი 20 ნოემ - 15 დეკ
თბილისი
ასისტენტ მასწავლებელი 13 ნოემ - 12 დეკ
თბილისი