ჰიგიენ სერვისი

ვებ–საიტი: www.hs.ge

დასუფთავების კომპანია "ჰიგიენ სერვისი"  საქართველოში 2015 წლიდან ოპერირებს. ამ მოკლე პერიოდში, კომპანიამ შეძლო ბაზარზე არსებული გამოწვევებისთვის ეპასუხა და სათანადო ადგილი დაეკავებინა დასუფთავების სფეროში.  ეს განაპირობა, სწორმა მენეჯმენტმა, ხარისხიანი სახარჯი მასლების, სპეცტექნიკისა და სპეცქიმიის გამოყენებამ. ასევე, ამ მიმართულებით  არსებული სიახლეების და თანამედროვე მიდგომების პრაქტიკაში დანერგვამ და მომსახურების სფეროში გამოცდილების შეძენამ.

კომპანია ახორციელებს კომერციული და არაკომერციული შენობა-ნაგებობების, საწარმოების, საცხოვრებელი, საოფისე და სასაწყობე ფართების ყოველდღიურ, ერთჯერად, კომპლექსურ და რემონტის შემდგომ დალაგება-დასუფთავებას.

  • ვწმენდთ ფასადებსა და მინებს;
  • ვახდენთ, რბილი იატაკების ქიმიური დამუშავებას;
  • ბეტონის (ინდუსტრიული) იატაკების გრუნტირება-ემულსირებას;
  • ვუზრუნველყოფთ ობიექტების სახარჯი მასალებით, სპეცინვენტარითა და სპეცტექნიკით მომარაგებას;
  • ვასრულებთ დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაციის პრევენციულ და რეგულარულ  სამუშაოებს.

 

  24 ივლ - 22 აგვ
თბილისი