არიკ ჯგუფი

ელ. ფოსტა: info@aric.ge

კომპანიის შესახებ:

არიკ ჯგუფი (http://aric.ge/) არის უცხოური კაპიტალით შექმნილი კომპანია. 2012 წლიდან კომპანიამ დაიწყო საინვესტიციო პროექტების განხორციელება სოფლის მეურნეობის, კვების ინდუსტრიის, ეკო-ტურიზმისა და მშენებლობის მიმართულებით.

დღესდღეობით, კომპანიის ყველაზე დიდი პროექტი არის საგარეჯოს რეგიონში „ვინიჩიო ველის“ განვითარება. ამ პროექტის განხორციელების შედეგად, შესაძლებელი გახდება ფისტას, ღვინისა და ხილის ინდუსტრიული მასშტაბით წარმოება. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში არიკ ჯგუფმა განახორციელა 20 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის ინვესტიცია

 

About Company:

“ARIC Group” (http://aric.ge/) is an investment company established with foreign capital. The company has been implementing investment projects in Georgia since 2012 in the fields of agriculture, food industry, eco-tourism and construction.

Today, the largest project of the company is development of “Vinichio Valley” in the Sagarejo region of Kakheti. The project will produce industrial scale pistachio, wine and stone fruit. Within the framework of this project “Aric Group” has invested 20 million dollars.