ტენდექსი

ელ. ფოსტა: tendeqsi@gmail.com

კომპანია აწარმოებს სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს