სერვის ნეტ გრუპი

ვებ–საიტი: http://servicenetgroup.ge/
NOC დისპეჩერი 05 ნოემ - 30 ნოემ
თბილისი
ოპტიკური ქსელის დამხმარე სპეციალისტი 05 ნოემ - 30 ნოემ
თბილისი
მუშა 05 ნოემ - 30 ნოემ
თბილისი
სტაჟირება ადამიანური რესურესების განყოფილებაში 01 ნოემ - 30 ნოემ
თბილისი
საბაზო საიტის ინჟინრის თანაშემწე 01 ნოემ - 23 ნოემ
თბილისი
საბაზო საიტის ინჟინრის თანაშემწე ახალციხეში 01 ნოემ - 23 ნოემ
ახალციხე
ინსტალატორი გორში 15 ოქტ - დღეს
გორი