ჰიდროსკანდი

ვებ–საიტი: http://www.hydroscand.ge/
ელ. ფოსტა: hs.georgia@yahoo.com