ქუთაისის უნივერსიტეტი

ქუთაისის უნივერსიტეტი კერძო უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც ბიზნესის მართვის, ეკონომიკის და ტურიზმის მიმართულებით, სამივე საფეხურის აკადემიურ პროგრამებს (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) სთავაზობს.