აუდიტესკორტი

TIAG-AUDITESCORT-ი აუდიტორული კომპანიაა, რომელიც 2015 წლის აპრილში მსოფლიოს საერთაშორისო  აუდიტორული ალიანსის TIAG-ისოფიციალური წევრი გახდა.  TIAG-ი  2014 წლის რეიტინგებით წარმოადგენს მსოფლიოში სიდიდით 11-ე საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიას. იგი დაფუძნებულია  2003 წელს და წარმოდგენილია მსოფლიოს 65-ზე მეტ ქვეყანაში. ჩვენი კომპანიის საქმიანობა სრულ შესაბამისობაშია TIAG-ს წესდებით აღიარებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან. კომპანიაში დასაქმებულნი არიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები

  15 ნოემ - 14 დეკ
თბილისი