კავკასენერგო

კომპანია ანხორციელებს სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუაოებს ელექტრო გაცამცემ ხაზების და ქვესადგურების ასევე გზების, სამშენებლო-სარემონტო და საკანალიზაციო არხების მოწყობა-რეაბილიტაციას.

გაგზავნე CV   04 მარ - 01 აპრ
ზუგდიდი, წყალტუბო, ხარაგაული, მესტია