ჯორჯიან სერვის გრუპი 2007

ვებ–საიტი: http://gsg.ge/gsg/
  10 სექ - 24 სექ
თბილისი, ქუთაისი