ჯორჯიან სერვის გრუპი 2007

ვებ–საიტი: http://gsg.ge/gsg/
გერმანულენოვან მომხმარებელთან ურთიერთობის სპეციალისტი თბილისსა და ქუთაისში 06 ნოემ - 05 დეკ
თბილისი, ქუთაისი