ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი

ვებ–საიტი: https://www.facebook.com/newgen.ge/

სასწავლო ცენტრი ნიუ გენის მისიაა მოსწავლეებისა და აბიტურიენტების საფუძვლიანი გადამზადება.