კავკასტრანსექსპრესი

ინდუსტრია: ტრანსპორტირება/ლოგისტიკა
თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50
ვებ–საიტი: www.cte.ge
ელ. ფოსტა: sales@cte.com.ge

სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპანია